تعداد مقالات: 584
526. راهبرد سیاست خارجی ایران در توازن قوای منطقه‏ ای

دوره 21، شماره 82، زمستان 1397، صفحه 183-206

کیهان برزگر


527. استقلال‏ خواهی کردی در عراق: تحلیل ساختاری و سناریوها

دوره 21، شماره 81، پاییز 1397، صفحه 185-212

علیرضا خسروی؛ علی ‏اکبر اسدی


529. (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404

دوره 20، شماره 78، زمستان 1396، صفحه 187-196

فرزاد پورسعید


532. مطالعه مقایسه‌ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین

دوره 17، شماره 65، پاییز 1393، صفحه 197-236

حسین سلیمی؛ لیلا رحمتی‌پور


533. نقش کنش‏گران فراملی در جنبش‏های 2011 جهان عرب

دوره 14، شماره 52، تابستان 1390، صفحه 199-233

عبدالله قنبرلو


534. یک ملت، چند صدا (تحدید اصل رقابت سیاسی در سیاست خارجی امریکا)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 199-173

اریک آسلانر؛ محمود حبیبی مظاهری


535. چشم‌انداز قدرت نرم هند؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 199-228

سید داود آقایی؛ محمود حسینی


536. استراتژی دفاعی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر

دوره 8، شماره 28، تابستان 1384، صفحه 377-398

محمود یزدان‌فام


537. چالش کارکردی اطلاعات استراتژیک در قرن 21

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 395-417

محمود کلاهچیان


539. جهت‌گیری‌های‌ سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ (1997ـ1975)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 443-462

حسین‌ علیپور؛ هومن‌ صدری‌


540. گفتمان‌‌های حقوق تنوع فرهنگی و قومی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 609-627

محمدعلی قاسمی


542. 11 سپتامبر، ساختار نظام‌ بین‌الملل‌ و هژمونی‌ آمریکا

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 729-738

حسین‌ دهشیار


543. تحول مفهوم مداخله بشردوستانه در روابط بین‌الملل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1386، صفحه 807-830

نبی‏اله ابراهیمی


545. تروریسم، رسانه و افکار عمومی در آمریکا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1385، صفحه 901-934

حمید رهنورد


546. برابری در برابر نابرابری

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 77-102

رابرت‌ دال؛ داوود غرایاق زندی


547. فرهنگ‌ خشونت‌ در کشور عراق‌

دوره 5، شماره 15، بهار 1381، صفحه 135-150

شفیق‌ ن‌. غبرا؛ علی‌ قلی‌زاده‌