تعداد مقالات: 569
176. جنبش‏های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان

دوره 10، شماره 35، بهار 1386، صفحه 61-87

محمدعلی قاسمی


178. فهم فمینیستی امنیت ملی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1385، صفحه 513-542

قدیر نصری


181. تحلیل نهادی فساد اداری

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 513-530

محمد خضری


183. به سوی جامعه‌شناسی امنیت

دوره 8، شماره 28، تابستان 1384، صفحه 281-310

کوین کلمنتس؛ محمدعلی قاسمی


185. طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 475-500

سیدجلال‌الدین دهقانی


186. هویت در فضای پست‌مدرن بررسی آرای چنتال موفی در باب هویت

دوره 7، شماره 24، تابستان 1383، صفحه 255-274

محمدعلی قاسمی


189. هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 619-649

مقصود رنجبر


190. صف‌بندی‌های سیاسی ـ اجتماعی در ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1382، صفحه 405-439

علیرضا شجاعی‌زند


191. فراتکنولوژی‌ و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‏‏ الملل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1386، صفحه 697-724

موسی‏الرضا وحیدی


192. نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 275-297

مراد کاویانی‌راد


193. درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 55-78

منیژه نویدنیا


194. حادثه‌ 11 سپتامبر: نظریه‌ها و تفاسیر

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 671-692

قدیر نصری‌


195. چرخش‌ به‌ سوی‌ پست‌پوزیتویسم‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 383-408

علیرضا طیب‌


196. امنیت‌ قضایی‌ و سازمان‌ قضا در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1379، صفحه 68-80

کامبیز نوروزی‌


197. دلایل‌ و پیامدهای‌ اقتصادی‌ فرار مغزها

دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 547-572

محمد خضری‌


199. فرآیند جهانی‌ شدن‌ و فراگشت‌ جامعه‌ ایرانی‌

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 305-328

محمدرضا تاجیک‌


200. تاجیکستان؛ متحدی تازه و مهم برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 46-39

علی اشرف مجتهد شبستری