تعداد مقالات: 584
177. ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 55-82

فرهاد درویشی


178. درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 55-78

منیژه نویدنیا


180. بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 55-78

حسین ربیعی؛ محسن جان‏پرور


183. امنیت ملی و عدالت کیفری

دوره 16، شماره 61، پاییز 1392، صفحه 57-88

حسن عالی پور


185. دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1397، صفحه 57-102

فرزاد پورسعید؛ مهدی شاپوری


189. بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها

دوره 15، شماره 55، بهار 1391، صفحه 59-78

علی آدمی؛ مهدی یزدان‌پناه؛ عادل جهان خواه


190. تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران

دوره 16، شماره 62، زمستان 1392، صفحه 59-87

جعفر محمودی؛ محمدحسین رونقی؛ مرضیه رونقی


191. جنبش‏های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان

دوره 10، شماره 35، بهار 1386، صفحه 61-87

محمدعلی قاسمی


193. استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا

دوره 20، شماره 77، پاییز 1396، صفحه 61-88

محمود کلاهچیان؛ عبدالمحمود محمدی لرد


195. کاربردهای امنیتی انسان‏شناسی حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 50، زمستان 1389، صفحه 63-84

نجف لک‏زایی


196. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، بهار 1393، صفحه 63-86

عبدالمحمود محمدی‌لرد


198. ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 63-88

سید عبادالله جهان بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی