نویسنده = وحیده احمدی
تعداد مقالات: 3
2. (( یادداشت راهبردی)) راهبرد اسرائیل در مورد برجام

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 159-162

وحیده احمدی


3. چگونگی برساخت «واقعیت ایران» در تمایزسازی گفتمان صهیونیسم

دوره 18، شماره 67، بهار 1394، صفحه 7-42

شجاع احمدوند؛ وحیده احمدی