نویسنده = سعید صادقی جقه
تعداد مقالات: 4
2. شفافیت، نظارت و کارآمدی

دوره 21، شماره 82، زمستان 1397، صفحه 7-34

سعید صادقی جقه


4. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان

دوره 18، شماره 69، پاییز 1394، صفحه 89-118

سعید صادقی جقه