نویسنده = محمود یزدان‌فام
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد دفاع ملی؛ درس‌هایی از پایان جنگ تحمیلی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1391، صفحه 51-70

محمود یزدان‌فام