نویسنده = سید جلال دهقانی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 4
1. گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم

دوره 17، شماره 63، بهار 1393، صفحه 87-120

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی عطائی


2. نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن

دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 7-42

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سید یوسف قرشی


3. امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی دوران اصول‌گرایی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1391، صفحه 149-180

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری


4. فناوری‏های قدرت در جنگ نرم

دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 5-30

سید جلال دهقانی فیروزآبادی