نویسنده = جان میرشایمر
تعداد مقالات: 1
1. هانس جی. مورگنتا و جنگ عراق: رئالیسم در مقابل نو محافظه‏ کاری

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 591-604

جان میرشایمر؛ الهام رضانژاد