نویسنده = علی عبدالله‏خانی
تعداد مقالات: 1
1. سه نسل ـ سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک

دوره 10، شماره 36، تابستان 1386، صفحه 239-259

علی عبدالله‏خانی