نویسنده = مراد کاویانی‌راد
تعداد مقالات: 5
1. نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 275-297

مراد کاویانی‌راد


2. ژئوپولیتیک انتقال گاز ایران به هند؛ فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 9، شماره 31، بهار 1385، صفحه 99-120

مراد کاویانی‌راد


3. مناسبات هیدروپولیتیک ایران و افغانستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1384، صفحه 337-358

مراد کاویانی‌راد


4. بنیادهای جغرافیایی فرهنگ ایرانی

دوره 8، شماره 27، بهار 1384، صفحه 81-103

مراد کاویانی‌راد


5. امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1383، صفحه 669-695

مراد کاویانی‌راد