نویسنده = اصغر افتخاری
استراتژی امنیتی دولت علوی

دوره 8، شماره 29، آذر 1384، صفحه 459-486

اصغر افتخاری


امنیت‌سازی؛ تحلیلی نشانه‌شناسیک

دوره 6، شماره 21، آذر 1382، صفحه 573-598

اصغر افتخاری


روش‌شناسی ‌اثباتی ‌در مطالعات‌ امنیتی‌

دوره 6، شماره 19، خرداد 1382، صفحه 11-32

اصغر افتخاری


قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1377، صفحه 31-68

اصغر افتخاری


سیاست قومی

دوره 1، شماره -1، خرداد 1377، صفحه 153-182

مارتین مارجر؛ اصغر افتخاری