نویسنده = اصغر افتخاری
تعداد مقالات: 21
2. استراتژی امنیتی دولت علوی

دوره 8، شماره 29، آذر 1384، صفحه 459-486

اصغر افتخاری


9. امنیت در نظام بین‌الملل جدید؛ سناریوها و مسایل

دوره 6، شماره 22، بهمن 1382، صفحه 873-898

اصغر افتخاری


10. امنیت‌سازی؛ تحلیلی نشانه‌شناسیک

دوره 6، شماره 21، آذر 1382، صفحه 573-598

اصغر افتخاری


12. روش‌شناسی ‌اثباتی ‌در مطالعات‌ امنیتی‌

دوره 6، شماره 19، خرداد 1382، صفحه 11-32

اصغر افتخاری


19. قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1377، صفحه 31-68

اصغر افتخاری


21. سیاست قومی

دوره 1، شماره -1، خرداد 1377، صفحه 153-182

مارتین مارجر؛ اصغر افتخاری