نویسنده = محسن جان‏پرور
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 55-78

حسین ربیعی؛ محسن جان‏پرور