نویسنده = کیهان برزگر
تعداد مقالات: 4
1. دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

دوره 22، شماره 86، زمستان 1398، صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر


2. محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم ‏انداز

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر


3. راهبرد سیاست خارجی ایران در توازن قوای منطقه‏ ای

دوره 21، شماره 82، زمستان 1397، صفحه 183-206

کیهان برزگر


4. راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت‌الله خامنه‎ای

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 7-34

کیهان برزگر؛ مسعود رضائی