کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
تعداد مقالات: 3
1. مناسبات اقتصادی آمریکا – چین و آثار آن بر امنیت ملی ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1389، صفحه 113-140

عبدالله قنبرلو


2. ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی ـ امنیتی آمریکا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1385، صفحه 857-900

عبداله‌ قنبرلو


3. دیدگاههای متعارض در مورد نقش آمریکا در جهان

دوره 9، شماره 33، پاییز 1385، صفحه 607-637

محمود یزدان‌فام