کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 67
-22. فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن

دوره 24، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 33-72

حامد عبداللهی سفیدان؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم؛ محمدتقی دشتی


-20. دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 63-86

حجر اردستانی؛ محمدرضا تاجیک؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


-18. شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل‌گیری رژیم مقابله با تروریسم

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 255-282

حسین قریبی؛ سالار نامدار وندایی


-16. باستان‌گرایی جدید و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی– سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 153-182

علی کریمی مله؛ رضا گرشاسبی


-15. جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 33-56

ارسلان فتحی‏ پور؛ محسن قدمی؛ عبداله هندیانی؛ علی اکبر رضایی


-14. امنیت از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 21، شماره 80، شهریور 1397، صفحه 7-32

نجف لک ‏زایی؛ حسین میرچراغ‏ خانی


-13. نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 69-92

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ محسن اسلامی


-12. راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 93-120

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ بهزاد احمدی لفورکی


-11. نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

دوره 20، شماره 76، شهریور 1396، صفحه 7-32

مهدی شاپوری؛ مسعود موسوی شفائی؛ احمد سلطانی ‏نژاد


-10. امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران

دوره 20، شماره 76، شهریور 1396، صفحه 33-64

فاطمه سرخه دهی؛ حسین راغفر؛ فرشاد مومنی


-9. تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 115-138

مرتضی خورسندی؛ نرگس کافی؛ حمید آماده


-8. امنیت و آزادی در اسلام

دوره 18، شماره 70، اسفند 1394، صفحه 23-48

داوود غرایاق زندی


-6. بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

دوره 17، شماره 66، آبان 1393، صفحه 7-30

نبی‌الله ابراهیمی


-5. امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه

دوره 16، شماره 62، دی 1392، صفحه 31-58

نجف لک‌زایی؛ محمد اسماعیل نباتیان


-4. عدالت و امنیت ملی در اسلام

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 33-56

اصغر افتخاری


-3. عدالت و امنیت ملی در روابط بین‌الملل:

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 131-158

هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی


-1. مکتب امنیتی امام خمینی (ره)

دوره 14، شماره 54، بهمن 1390، صفحه 79-104

کاوه امیرخانی