کلیدواژه‌ها = بحران‌های محیطی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران¬های بوم¬شناسی در ایران

دوره 13، شماره 48، تابستان 1389، صفحه 33-58

مراد کاویانی‏راد