کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
1. ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردی رویداد غزه

دوره 13، شماره 48، تابستان 1389، صفحه 171-201

حسن عالی‏پور