کلیدواژه‌ها = شیعیان
تعداد مقالات: 2
1. جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی

دوره 18، شماره 70، زمستان 1394، صفحه 157-188

علیرضا کوهکن؛ یاسر اسماعیل‌زاده؛ سعید تجری


2. بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها

دوره 13، شماره 47، بهار 1389، صفحه 37-58

محمدعلی قاسمی