کلیدواژه‌ها = تخریب زیست‏کره
1. بوم‏ شناسی سیاسی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1388، صفحه 7-26

مراد کاویانی‏راد