کلیدواژه‌ها = امنیت اقتصادی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران

دوره 21، شماره 80، تابستان 1397، صفحه 101-134

محمد جعفری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


3. اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

دوره 16، شماره 60، تابستان 1392، صفحه 91-124

علی صیادزاده؛ ایمان فرجام‏ نیا؛ عفیفه حجاریان؛ بهمن طاهری


4. امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1387، صفحه 545-571

فرزاد پورسعید