کلیدواژه‌ها = امنیت اقتصادی
تعداد مقالات: 5
1. تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت

دوره 24، شماره 91، بهار 1400، صفحه 7-30

سلمان صادقی زاده


2. تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران

دوره 21، شماره 80، تابستان 1397، صفحه 101-134

محمد جعفری؛ عباس شاکری؛ تیمور محمدی


4. اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

دوره 16، شماره 60، تابستان 1392، صفحه 91-124

علی صیادزاده؛ ایمان فرجام‏ نیا؛ عفیفه حجاریان؛ بهمن طاهری


5. امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1387، صفحه 545-571

فرزاد پورسعید