کلیدواژه‌ها = حوزه انتخاباتی
1. جغرافیای انتخابات

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 481-505

مراد کاویانی‏راد