کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری
1. چارچوب روش‏شناختی برای پژوهش‏‏های محیط‏شناختی

دوره 18، شماره 68، تابستان 1394، صفحه 7-36

ابراهیم حاجیانی