موضوعات = مطالعات ایران
تعداد مقالات: 133
51. تبارشناسی مطالعات استراتژیک در ایران

دوره 17، شماره 65، پاییز 1393، صفحه 71-100

رضا خلیلی


53. فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینه‏های ایجابی، شاخص‏های اساسی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 135-162

قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


54. ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 163-192

سید مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری


55. بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر

دوره 14، شماره 52، تابستان 1390، صفحه 159-198

فرزاد پورسعید


57. مبانی بیناذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 85-114

الهام رسولی ثانی‏آبادی


61. مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‏ای

دوره 12، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 37-66

عبداله قنبرلو


66. اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون

دوره 11، شماره 40، تابستان 1387، صفحه 277-313

داود غرایاق زندی


67. امکان و امتناع انقلاب رنگی در جامعه ایرانی

دوره 11، شماره 39، بهار 1387، صفحه 99-134

فرزاد پورسعید


68. الگوی امنیت منطقه‏ای در خلیج ‏فارس، تجربه‏ ها و موانع

دوره 10، شماره 38، زمستان 1386، صفحه 831-867

سید حسین موسوی


69. مفهوم انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 507-528

داود غرایاق‏زندی


70. نفت خلیج‌ فارس؛ چالش‌ها و سیاست‌های آمریکا

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 547-591

محمود یزدان‏‌فام


71. جنبش‏های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان

دوره 10، شماره 35، بهار 1386، صفحه 61-87

محمدعلی قاسمی


75. گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

دوره 10، شماره 35، بهار 1386، صفحه 33-60

فرزاد پورسعید