تعداد مقالات: 590
76. منطق‌ معادلات‌ امنیت‌ ملی‌

دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 505-526

اصغر افتخاری‌


77. امنیت‌سازی؛ تحلیلی نشانه‌شناسیک

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 573-598

اصغر افتخاری


79. تکثر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1386، صفحه 647-667

حمیرا مشیرزاده


81. فهم کانستراکتیویستی امر سیاسی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1385، صفحه 712-737

قدیر نصری


82. جایگاه و مفهوم روش در مکتب واقع‌گرایی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1382، صفحه 789-712

قدیر نصری


84. عدالت به مثابه انصاف

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 1-24

قدیر نصری


86. شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی

دوره 1، شماره -1، بهار 1377، صفحه 19-38

حجت الله ایوبی


87. جامعۀ ریسک و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک

دوره 12، شماره 45، پاییز 1388، صفحه 27-47

محمدعلی قاسمی


90. مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 29-54

فرزاد پورسعید


91. چشم‏انداز پلیس؛ امنیت و سرمایه اجتماعی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1388، صفحه 29-46

منیژه نویدنیا


92. اعتماد و نظم اجتماعی

دوره 8، شماره 27، بهار 1384، صفحه 29-48

محمدعلی قاسمی


93. ما و آمریکا: درآمدی فلسفی بر شناخت غرب

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 29-42

حسن حنفی


94. درآمدی بر مدل برآورد احتمال خیانت به کشور

دوره 22، شماره 85، پاییز 1398، صفحه 29-51

مهدی حیدری


95. سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار

دوره 14، شماره 51، بهار 1390، صفحه 31-58

هادی عباس‏زاده؛ کامران کرمی


96. دولت و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 31، بهار 1385، صفحه 31-52

محمد خضری


97. درآمدی بر اقتصاد سیاسی امنیت ملی

دوره 7، شماره 23، بهار 1383، صفحه 31-49

محمود عسگری


100. فرهنگ راهبردی و دفاع ملی؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1391، صفحه 31-50

عبداله قنبرلو