تعداد مقالات: 577
176. مفهوم انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 507-528

داود غرایاق‏زندی


178. جنبش‏های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان

دوره 10، شماره 35، بهار 1386، صفحه 61-87

محمدعلی قاسمی


180. فهم فمینیستی امنیت ملی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1385، صفحه 513-542

قدیر نصری


183. تحلیل نهادی فساد اداری

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 513-530

محمد خضری


185. به سوی جامعه‌شناسی امنیت

دوره 8، شماره 28، تابستان 1384، صفحه 281-310

کوین کلمنتس؛ محمدعلی قاسمی


187. طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 475-500

سیدجلال‌الدین دهقانی


188. هویت در فضای پست‌مدرن بررسی آرای چنتال موفی در باب هویت

دوره 7، شماره 24، تابستان 1383، صفحه 255-274

محمدعلی قاسمی


191. هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 619-649

مقصود رنجبر


192. صف‌بندی‌های سیاسی ـ اجتماعی در ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1382، صفحه 405-439

علیرضا شجاعی‌زند


193. فراتکنولوژی‌ و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‏‏ الملل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1386، صفحه 697-724

موسی‏الرضا وحیدی


194. نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 275-297

مراد کاویانی‌راد


195. درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 55-78

منیژه نویدنیا


196. حادثه‌ 11 سپتامبر: نظریه‌ها و تفاسیر

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 671-692

قدیر نصری‌


197. چرخش‌ به‌ سوی‌ پست‌پوزیتویسم‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 383-408

علیرضا طیب‌


198. امنیت‌ قضایی‌ و سازمان‌ قضا در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1379، صفحه 68-80

کامبیز نوروزی‌


199. دلایل‌ و پیامدهای‌ اقتصادی‌ فرار مغزها

دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 547-572

محمد خضری‌