تعداد مقالات: 590
176. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور

دوره 16، شماره 59، بهار 1392، صفحه 53-89

محمد ابراهیم موحدی؛ جمال عرف


177. تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 53-82

مسعود کمالی اردکانی


179. ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 55-82

فرهاد درویشی


180. درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 55-78

منیژه نویدنیا


182. بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 55-78

حسین ربیعی؛ محسن جان‏پرور


185. امنیت ملی و عدالت کیفری

دوره 16، شماره 61، پاییز 1392، صفحه 57-88

حسن عالی پور


187. دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1397، صفحه 57-102

فرزاد پورسعید؛ مهدی شاپوری


191. بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها

دوره 15، شماره 55، بهار 1391، صفحه 59-78

علی آدمی؛ مهدی یزدان‌پناه؛ عادل جهان خواه


192. تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران

دوره 16، شماره 62، زمستان 1392، صفحه 59-87

جعفر محمودی؛ محمدحسین رونقی؛ مرضیه رونقی


193. جنبش‏های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان

دوره 10، شماره 35، بهار 1386، صفحه 61-87

محمدعلی قاسمی


195. استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا

دوره 20، شماره 77، پاییز 1396، صفحه 61-88

محمود کلاهچیان؛ عبدالمحمود محمدی لرد


197. کاربردهای امنیتی انسان‏شناسی حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 50، زمستان 1389، صفحه 63-84

نجف لک‏زایی


198. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، بهار 1393، صفحه 63-86

عبدالمحمود محمدی‌لرد


200. ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 63-88

سید عبادالله جهان بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی