تعداد مقالات: 577
201. فرآیند جهانی‌ شدن‌ و فراگشت‌ جامعه‌ ایرانی‌

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 305-328

محمدرضا تاجیک‌


202. تاجیکستان؛ متحدی تازه و مهم برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 46-39

علی اشرف مجتهد شبستری


203. رابطه آمریکا و ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 43-54

محمد امجد


204. بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 55-78

حسین ربیعی؛ محسن جان‏پرور


205. اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 83-98

جعفر حق پناه


207. موانع فرهنگی توسعه در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 95-112

سید محمدرضا حسینی


209. دولت،جامعه‏ مدنی و امنیت درج.ا.ا.

دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 95-128

مجتبی عطارزاده


211. بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها

دوره 15، شماره 55، بهار 1391، صفحه 59-78

علی آدمی؛ مهدی یزدان‌پناه؛ عادل جهان خواه


213. راهبرد دفاع ملی؛ درس‌هایی از پایان جنگ تحمیلی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1391، صفحه 51-70

محمود یزدان‌فام


214. نسبت اخلاق و امنیت: امکانی برای امنیت اخلاقی

دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 81-108

داود غرایاق زندی


215. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور

دوره 16، شماره 59، بهار 1392، صفحه 53-89

محمد ابراهیم موحدی؛ جمال عرف


217. امنیت ملی و عدالت کیفری

دوره 16، شماره 61، پاییز 1392، صفحه 57-88

حسن عالی پور


218. تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران

دوره 16، شماره 62، زمستان 1392، صفحه 59-87

جعفر محمودی؛ محمدحسین رونقی؛ مرضیه رونقی


219. انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، بهار 1393، صفحه 63-86

عبدالمحمود محمدی‌لرد


221. تبارشناسی مطالعات استراتژیک در ایران

دوره 17، شماره 65، پاییز 1393، صفحه 71-100

رضا خلیلی


222. شبکه‌های ذهن و قدرت رسانه‌ها در بازنمایی غیر واقعی برنامه هسته‌ای ایران

دوره 17، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 67-102

محمدرضا تخشید؛ سید محمد علی علوی


223. واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

دوره 18، شماره 67، بهار 1394، صفحه 69-96

مهدی ذاکریان؛ سید رضی عمادی