تعداد مقالات: 577
576. تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 279-282

زهرا احمدی‏ پور


577. تحولات افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 283-291

محمدقاسم دانش‏ بختیاری