تعداد مقالات: 597
576. روابط سیاسی ـ نظامی و ثبات رژیمهای عربی در منطقه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 195-214

ریزا بروکس؛ سید محمد کمال سروریان


578. توسعه اقتصادی و امنیّت ملی

دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 235-252

اتان بی.کاپشتاین


579. نسبت‌ نوین‌ بین‌ منابع‌ آبی‌ و امنیت‌ ملی‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 489-502

محمود عسگری‌


580. آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 771-780

استیون‌ ‌ بل؛ آدام‌ زیت‌ شیک‌؛ یوهانا کورکلوند؛ میثم‌ کبریایی‌


582. مشکل امنیت ملی در جهان‏ سوم

دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 253-282

Barry Buzan


583. معضل‌ امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 503-511

محمد ایوب‌؛ احمد محمودی‌


584. شورشهای شهری و امنیت داخلی

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 272-282

عماد افروغ


585. تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 279-282

زهرا احمدی‏ پور


586. تحولات افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 283-291

محمدقاسم دانش‏ بختیاری


587. چارچوبی برای سنجش عوامل و زمینه‏‌های گرایش به گروه‎های تروریستی

دوره 23، شماره 88، تابستان 1399، صفحه 7-32

رضا خلیلی؛ سلمان دست ‏افشان


588. مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب

دوره 23، شماره 88، تابستان 1399، صفحه 33-56

حمیدرضا یاراحمدی؛ علی‏ اصغر پورعزت؛ داود کیا کجوری؛ یوسف تقی ‏پوریانی گیلانی


591. تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت)

دوره 23، شماره 88، تابستان 1399، صفحه 95-112

سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی‏‌نژاد؛ سید محمدمهدی باکی هاشمی


592. مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد

دوره 23، شماره 88، تابستان 1399، صفحه 113-154

علی‏رضا رشیدیان؛ هانیه هژیرالساداتی؛ عباس شیخ‌‏الاسلامی؛ محمود قربانی


594. بررسی مقایسه‏ ای استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم

دوره 23، شماره 87، بهار 1399، صفحه 153-178

شهاب جهانیان؛ سعید اسلامی


595. آسیب‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان

دوره 23، شماره 88، تابستان 1399، صفحه 155-180

علیرضا داودی


596. نقاط جدید استراتژیک در در اروپا: تحولات و راهبردها

دوره 23، شماره 87، بهار 1399، صفحه 179-185

رضا ممدوحی؛ رایج دیپ سینگ


597. پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت‏ها

دوره 23، شماره 88، تابستان 1399، صفحه 181-212

فضل‏ اله فروغی؛ محمدهادی صادقی؛ کیوان غنی