درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظام‌ نوین‌ جهانی‌ از همان‌ آغاز با ناامنی‌، هرج‌ و مرج‌، بحران‌ و جنگ‌ روبه‌رو بوده‌ است‌. بسیاری‌ از گروههای‌ قومی‌، نژادی‌، مذهبی‌ و غیره‌ که‌ در سالهای‌ گذشته‌ در چارچوبهای‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ نسبتاً آرامی‌ در کنار یکدیگر زندگی‌ می‌کردند، اکنون‌ پس‌ از پایان‌ جنگ‌ سرد، نزاع ‌جدیدی‌ را بخاطر هویت‌جویی‌ در سراسر جهان‌ تجربه می‌کنند. آنها که‌ فکر می‌کردند با پایان ‌جنگ‌ سرد و رقابتهای‌ تسلیحاتی‌، نظامی‌ و ایدئولوژیک‌ افسار گسیخته‌، جهان‌ می‌رود از امنیت‌ وثبات‌ سازنده‌ای‌ برخوردار گردد، بزودی‌ از این‌ اندیشه‌ خام‌ سرخورده‌ شدند

موضوعات