تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏ پایگی تا ارتباط‏ محوری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته دکتری مطالعات آمریکا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده مطالعات جهان و دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

بررسی‏ های این مقاله نشان می‏ دهد که کانون تمرکز کارگزاران دیپلماسی عمومی آمریکا، از تلاش برای توزیع نظام منسجمی از «پیام‌ها» به تجمیع منابع در جهت ایجاد شبکه‌ای درهم‌تنیده از «روابط» منتقل شده است. بر این اساس، مخاطبین دستگاه دیپلماسی عمومی آمریکا در جهان اسلام، بیش از آنکه در فرآیندی «یک‌سویه» و «اطلاع‌محور» تعداد معینی از «بینندگان، خوانندگان و شنوندگان منفعل، منفرد و مردد» برای شبکه‏ های تلویزیونی، مجلات، درگاه‏ های اینترنتی و کانال‌های رادیویی آمریکایی را شامل شود، در فرآیندی «دوسویه» و «ارتباط‌‌محور» شبکه قابل‌توجهی از «مشارکت‌کنندگان فعال، همسو و متشکل» را در بر می‌گیرد که در طیف متنوعی از برنامه‌های مبتکرانه‌ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوق‌بشری آمریکایی، مشارکت همدلانه دارند؛ کنشگرانی که بر اساس تصریح این اسناد، «شبکه شرکای راهبردی» ایالات‌متحده و «مأمورین تغییر» در جوامع دستخوش گذار خواهند بود.
 

کلیدواژه‌ها