جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی؛ دوگانه ورزش در عرصه بین‏الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله، تبیین تهدید وجودی ورزش رژیم صهیونیستی در عرصه بین‏ الملل برای ایران است. یافته ‏های این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ‏ها، از نوع مطالعات کتابخانه‏ ای است، نشان می ‏دهد ورزش جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهار دهه رویارونشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رشته ‏ها و میادین مختلف، هم‏ اکنون با چالش مهمی مواجه شده است. با توجه به سرمایه‏ گذاری روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش به‏ منظور کسب پرستیژ و اعتبار بین‏ المللی، در سال‏ های آینده ورزش ایران با چالش حضور گسترده ورزشکاران تبعه این رژیم در رشته‏ های مختلف به‏ ویژه رشته‏های مدال‏آور ایران مانند کشتی، وزنه ‏برداری، جودو و... مواجه خواهد شد؛ که تدبیر مناسب در مقطع کنونی برای مقابله با این معضل می ‏تواند از بحران‏ های آینده برای ورزش ایران پیشگیری کند. همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود، توجیه نهادهای بین‏ المللی ورزش با استفاده از تجارب سایر کشورها و تمایزگذاری میان «بازی‏ کردن» و «به رسمیت شناختن» از جمله پیشنهادهایی است که نویسنده مقاله در این مورد ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، وحیده (1398) جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی؛ تقابل راهبردی و راهبردهای متقابل، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‏گذاری عمومی، شماره 33.
احمدی‏پور، زهرا، جنیدی، رضا، چمران، بویه و حسینی، سعادت (1392) مفهوم سازی ژئوپولیتیک ورزش، فصلنامه بین‏المللی ژئوپولیتیک، شماره 30.
اختیاری، نرگس، عیدی، حسین و شعبانی مقدم، کیوان (1397) تبیین عوامل اثرگذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش، پژوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 26.
اسکو، وحید و شجاعی، میثم (1394) ورزش یک تفریج یا صنعت پرسود، همایش ملی علوم ورزشی نوین ورزش حرفه‏ای و ارتقا تندرستی، دانشگاه گنبد کاووس
آذرشب، محمدتقی، نجم آبادی، مرتضی و بخشی، رامین (1396) جایگاه امنیت در مکتب کپنهاگ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 40.
آقایی، سید داود و رسولی، الهام (1388) «سازه‌انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل». فصلنامۀ سیاست. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی. سال 39، شمارۀ 1.
آنت، زینب، سجادی، سید نصرالله و خبیری، محمد (1392) ارتباط ملی گرایی مصرفی با تجمل گرایی، پذیرش فرهنگی و تهدید ادراک شده اقتصادی در رازیابی کالاهای ورزشی داخلی و خارجی، پزوهش‏های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 5.
بوژمهرانی، حسن و پوراسلامی، مهدی (1394) خودمختاری کدستان عراق و چالش‏های پیش روی جمهوری اسلامی ایران، نشریه علوم و فنون مرزی، شماره 14.
بهرامی، زهرا و عراقچی، سیدعباس (1396) تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی، سیاست دفاعی، شماره 98.
پاکباز، سیامک (1398) بررسی حقوقی رویارونشدن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی، روزنامه سیاسی اقتصادی مستقل، http://www.mostaghelnewspaper.ir/paper/post/6566/
حسینی، صادق (1398) در ورزش چکونه باید با رژیم اسرائیل مقابله کرد؟ سایت تحلیل خبری عصر ایران، https://www.asriran.com/fa/news/691333
خبرگزاری تسنیم (1398) از بایکوت ورزشی رژیم اسرائیل تا ضعف دیپلماسی ورزشی، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/07/07/2107590/
خبیری، محمد، سجادی، نصراله، علیدوست، ابراهیم و شریعتی، مهدی (1394) جنبش المپیک یا چنبش دیپلماتیک؛ نقش ورزش در توسعه روابط بین‏الملل کشورها، نشر تیک‏تاک، تهران
دوستی، مرتضی (1392) علل ورود سیاسیون به ورزش، رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
زارع‏زاده ابرقویی، رسول (1396) نگاه کپنهاگی به امنیتی‏سازی؛ مبانی و چالش ها، آفاق امنیت، شماره 36.
شریعتی، مهدی (1394) طراحی مؤلفه‏های دیپلماسی ورزشی، رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
شریعتی، مهدی و ناظمی، مازیار (1396) طراحی مفاهیم فرهنگ صلح‏ساز ورزش در توسعه روابط بین‏الملل ، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال ششم، شماره 24.
شریعتی، مهدی و گودرزی، محمود (1394) نقش ورزش در توسعه روابط بین‏الملل ج.ا.ا رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوی، دانش سیاسی، شماره 47.
شکیبایی، ابوالفضل، رحیمی، مصطفی، بازگیر، بهزاد و عسگری، علیرضا (1393) مروری بر مطالعات آمادگی جسمانی انجام گرفته در نیروهای نظامی کشور، نشریه ابن سینا، شماره 49.
صفری، مرتضی (1392) آموزش المپیک، رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
علیدوست قهفرخی، ابراهیم، جلالی فراهانی، مجید و نادران، الیاس (1390) موانع توسعه تعاونی‏های ورزشی در ورزش حرفه‏ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست‏های کلی اصل 44، مدیریت ورزشی، شماره 10.
علیدوست قهفرخی، ابراهیم، جلالی فراهانی، مجید و نادران، الیاس (1389) موانع توسعه تعاونی‏های ورزشی در ورزش حرفه‏ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست‏های کلی اصل 44، مدیریت ورزشی، شماره 7.
فایضی، محسن (1398) استفاده ابزاری رژیم صهیونیستی از ورزش؛ تحریم ورزش اسرائیل راهکاری که مسئولان ورزش به فکر نیستند، جام جم آنلاین.
فایضی، محسن (1397) دیپلماسی ورزشی رژیم صهیونیستی، اندیشکده راهبردی تبیین.
فلاح دار، انیسه (1397) فرهنگ‏سازی با ورزش، اولین همایش ملی تحولات ورزشی در حوزه سلامت پیشگیری و قهرمانی، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی قزوین
مبینی کشه، زهرا، یزدانی، عنایت‏الله و امیدی، علی (1397) تارشگری جهانی و امنیت بین‏الملل؛ بر اساس مکتب کپنهاگ، امنیت‏پژوهشی، شماره 63.
مجلسی، محمدحسن، سپهری‏فر، سعید و متشکر آرانی، محسن (1395) مروری بر نقش ورزش و آمادگی جسمانی در سلامتی و توانمندی نیروهای نظامی، پرستار و پزشک در رزم، شماره 10.
محمدی، عزیزالله (1393) رابطه ورزش و امنیت اجتماعی، وبسایت تابناک.
مرادیان، سالار، خالدیان، محمد و مصطفایی، فردین. (1393). نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی، مدیریت ارتباطات در رسانه‏های ورزشی، شماره 4.
مقدم‏فر، حمیدرضا (1398) نقش ج.ا.ا در هویت بخشی به مجموعه امنیتی محور مقاومت، پایگاه اطلاع رسانی حوزه.
موسوی آشان، مسعود (آبان 1399) عادی‎سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه و پیامد آن بر ورزش ایران، گزارش راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نظام‏دوست، حسین (1392) توسعه درامدزایی و تداوم فعالیت‏های ورزشی و اقتصادی باشگاه‏های ورزشی و بازار سرمایه، ماهنامه بورس، شماره 104.
نیکو، حمید و سویلمی، مرتضی (1396) جایگاه برنامه هسته‏ای ایران در دکترین امنیت رژیم صهیونیستی، مطالعات روابط بین‏الملل، شماره 37.
وبسایت مدال (1397) از کی قرار شد با اسرائیل بازی نکنیم؟ https://medal1.com/35671
هلمت، ناصرصالح، رمضانی نژاد، رحیم، همتی‏نژاد، مهرعلی و صلاح، دستوم (1394) ارتقای رسالت و کارکرد ورزش جهت کاهش اثرات زیستی جنک (مطالعه در عراق)، نهمین همایش بین‏المللی تربیت بدنی و ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناروی
Alipoor, Z. (2017) How Iran-Israel Conflict has Played out Beyond Political Realm, https://www.al-monitor.com/pulse/originals
Allen Pigman, G., & Simon Rofe, J. (2014) Sport and Diplomacy: an Introduction1, Sport in Society, 17(9).
Beacom, A. (2012) International Diplomacy and the Olympic Movement: The New Mediators, Palgrave Macmillan.
Dolles, H., & Söderman, S. (2010) Addressing Ecology and Sustainability in Mega-sporting Events: The 2006 Football World Cup in Germany, Journal of Management & Organization, 16(4).
e Castro, A. S. (2013) South Africa’s Engagement in Sports Diplomacy: The Successful Hosting of the 2010 FIFA World Cup. The Hague Journal of Diplomacy, 8(3-4).
Feizabadi, M. S., Bakhtiari, M., Rashidzade, H., & Nik, F. (2013) The Evolution of Television Broadcasting Rights during the Summer Olympic Games. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(3).
Grix, J., & Lee, D. (2013) Soft Power, Sports Mega-events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction, Global society, 27(4).
Jin, L., Zhang, J. J., Pitts, B. G., Connaughton, D., Swisher, M., Holland, S., & Spengler, J. O. (2015) Factors Associated with an Athletic Donor's Intention to Donate to Green Stadium Initiatives of a Collegiate Athletic Program. International Journal of Event Management Research, 10(1).
Kellison, T. B., & Kim, Y. K. (2014) Marketing Pro-environmental Venues in Professional Sport: Planting Seeds of Change Among Existing and Prospective Consumers, Journal of Sport Management, 28(1).
Feizabadi, M. S., Delgado, F., Khabiri, M., Sajjadi, N., & Alidoust, E. (2015) Olympic Movement or Diplomatic Movement? The Role of Olympic Games on Development of International Relations, Journal of Sports Science, No, 3.
Levermore, R., & Beacom, A. (2012) Reassessing Sport-for-Development: Moving Beyond ‘Mapping the Territory’, International Journal of Sport Policy and Politics, 4(1).
Mallen, C., Stevens, J., & Adams, L. J. (2011) A content analysis of environmental sustainability research in a sport-related journal sample. Journal of Sport Management, 25(3).
Mitton, C. R., Davies, H. D., & Donaldson, C. R. (2004) Olympic Medals or Long Life: What's the Bottom Line?. Medical Journal of Australia, 180 (2).
Mitton, C., Smith, N., Peacock, S., Evoy, B., & Abelson, J. (2009) Public Participation in Health Care Priority Setting: a Scoping Review. Health policy, 91(3).
Murray, S. (2018). Sports Diplomacy: Origins, Theory and Practice. Routledge.
Ndlovu, S. M. (2010) Sports as Cultural Diplomacy: the 2010 FIFA World Cup in South Africa’s Foreign Policy, Soccer & Society, 11(1-2).
Preuss, H. (2013) The contribution of the FIFA World Cup and the Olympic Games to green economy. Sustainability, 5(8).
Ratten, V. (2019) Introduction: Sport Technology and Innovation, In: Sports Technology and Innovation, Palgrave Macmillan.
Van Hilvoorde, I., Elling, A., & Stokvis, R. (2010) How to Influence National Pride? The Olympic Medal Index as a Unifying Narrative, International Review for the Sociology of Sport, 45(1).
Varanasi, U. P. (2017) Research on Environmental Scarcity and Conflict, Anish Kumar Verma, No, 49.