جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی؛ دوگانه ورزش در عرصه بین‏الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله، تبیین تهدید وجودی ورزش رژیم صهیونیستی در عرصه بین‏ الملل برای ایران است. یافته ‏های این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ‏ها، از نوع مطالعات کتابخانه‏ ای است، نشان می ‏دهد ورزش جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهار دهه رویارونشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رشته ‏ها و میادین مختلف، هم‏ اکنون با چالش مهمی مواجه شده است. با توجه به سرمایه‏ گذاری روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش به‏ منظور کسب پرستیژ و اعتبار بین‏ المللی، در سال‏ های آینده ورزش ایران با چالش حضور گسترده ورزشکاران تبعه این رژیم در رشته‏ های مختلف به‏ ویژه رشته‏های مدال‏آور ایران مانند کشتی، وزنه ‏برداری، جودو و... مواجه خواهد شد؛ که تدبیر مناسب در مقطع کنونی برای مقابله با این معضل می ‏تواند از بحران‏ های آینده برای ورزش ایران پیشگیری کند. همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود، توجیه نهادهای بین‏ المللی ورزش با استفاده از تجارب سایر کشورها و تمایزگذاری میان «بازی‏ کردن» و «به رسمیت شناختن» از جمله پیشنهادهایی است که نویسنده مقاله در این مورد ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها