سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جو بایدن، قبل و بعد از انتخابات، یکی از اولویت‏ های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار دارد. با این حال، در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش می ‏شود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران چه ماهیت، مؤلفه‏ ها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی بایدن و تیم سیاست خارجی او، استدلال می‏ شود که گفتمان سیاست خارجی بایدن «بین‏ الملل‏ گرایی لیبرال» است. سیاست هسته ‏ای بایدن نیز بر پایۀ پیوند موضوعی و مرحله‏ ای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست، تقویت و توسعۀ مفاد و طولانی‏ ترکردن زمان آن در گام دوم و تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقه ‏ای ایران در گام سوم است.

کلیدواژه‌ها