کتمان علم بحثی در امنیت ملی و جریان آزاد اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در حالی‏که کشفیات علمی و دستاوردهای نتایج تحقیقاتی به‏دست آمده در طول تاریخ متعلق به تمام بشریت است و دستاوردهای علمی به دست‏آمده در هر نقطه جهان، بر کشفیات علمی و یافته‏های پیشینیان در سایر نقاط جهان استوار بوده است، طبیعی است که نتایج علمی، بی‏طرف و جدا از گرایشهای سیاسی در جهان باشند و بالا بردن سطح آگاهیها و رفاه و زدودن رنجها و محرومیتهای همه انسانها را در تمامی اعصار هدف قرار دهند.متأسفانه فعالیتهای علمی در شرق و غرب جهان همواره آمیخته با سیاست بوده است و این تفکیک‏ناپذیری علم از سیاست را در روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی و بین‏المللی، به ویژه در دوران بحرانی تاریخ شاهد بوده‏ایم. امروزه حاکمیت سیاستهای جهانی بر فعالیتهای علمی امری انکارناپذیر است و این اعمال سیاستها نیز غالبا به بهانه‏های ظاهرفریبی چون کمکها و همکاریهای علمی و فرهنگی و دفاع از آزادی و حقوق بشر صورت می‏گیرد. مقاله حاضر تلاشی هرچند ناچیز بر این روشنگری دارد.

موضوعات