ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین ‏الملل دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی دکترای حقوق بین ‏الملل دانشگاه مفید

چکیده

دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه ‏های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت‌های میزبان گروه‌های مقاومت در مقابله با این گروه‌ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می ‏کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد و رویه‌های قضائی معتبر بین‌المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام ‏های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان‌شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه‏ ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه ‏های مقاومت نیست.

کلیدواژه‌ها