آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نظریه امنیتی‌سازی یکی از پرکاربرد‌ترین و بحث‌برانگیزترین نظریه‏های امنیتی معاصر است که توسط پژوهش‏گران در تبیین پدیده‌ها و اقدامات مختلف امنیتی به‏کار گرفته شده است. این مقاله درصدد کاربرد و پیاده‌سازی این نظریه در حوزه نادیده ‏گرفته ‏شده و کمتر کارشدۀ امنیت داخلی با بررسی موردی آسیب‌شناسی امنیتی‌سازی شبکه‌های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش پژوهش کتابخانه‏ای- اسنادی است. نویسنده ضمن اذعان به سخت‌تربودن امنیتی‌سازی مسائل داخلی نسبت به مسائل خارجی، معتقد است که مواردی نظیر تعدد بازیگران تصمیم‌گیر و ابهام در صلاحیت بازیگر امنیتی‌ساز، چارچوب‌بندی و تصویرسازی نامناسب از تهدید، بی‏توجهی یا کم‏توجهی به ویژگی‌های بافت اجتماعی و تنوع مخاطبان، سیاست‏گذاری نامناسب و غیرامنیتی‏نکردن به‏موقع از مهم‌ترین عواملی بوده که امنیتی‌سازی شبکه‌های اجتماعی مجازی را در جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه کرده است.

کلیدواژه‌ها