امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه الزهرا

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 ستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال‏های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه‏نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی‌طرفی دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده‌‌اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به‏ویژه حقوق مالکیت بخش‏های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش‏های نامولد، افزایش رانت‏جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه‏نیافتگی در ایران انجامیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها