همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

این مقاله ضمن بررسی همه‏پرسی اخیر اقلیم کردستان عراق، منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل در این اقلیم را مورد بررسی قرار می‏دهد. یافته‏های مقاله حاکی از آن است که رشد ناسیونالیسم کردی متأثر از شرایط تاریخی، وزن بالای ژئوپلیتیکی، تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و حمایت برخی بازیگران منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از اصلی‏ترین عوامل تقویت‏کننده استقلال کردستان عراق محسوب می‏شوند و در مقابل، انزوای ژئوپلیتیکی، مخالفت قدرت‏های منطقه‏ای از جمله ایران و ترکیه، عدم حمایت بین‏المللی و مسئله کرکوک کلیدی‏ترین موانع اقلیم در راستای تشکیل دولت مستقل کردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اخوان کاظمی، محمود، عزیزی، پروانه (1390)، کردستان عراق؛