پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

بر اساس یافته‏های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه‏یافته به مناطق برخوردار، بی‏تعادلی در استقرار جمعیت، شکل‌گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه‌نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر‌پذیری مراکز زیست، تنش در بهره‌برداری از منابع زیست‏محیطی منجر می‏شود؛ که این موارد در میان‌مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی‌هایی سیاسی می‏شوند و امنیت ملی را به مخاطره می‏اندازند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات