چالش‏‌ها و آسیب‏‌پذیری‏‌های جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر (یادداشت راهبردی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین ‏الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

در شرایط کنونی که امنیت فضای سایبر برای کشورهای مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، برای دریافتن فرصت‏ها و دفع تهدیدهای آن، باید راهبرد جامع، به‏روز و پویایی داشت. داشتن راهبردی این‌چنینی نیز مستلزم شناخت فضای سایبر و آسیب‏پذیری‏های اصلی کشور در این فضاست. بر این اساس، راهبردی می‏تواند موفق باشد که طراحان آن حداقل بر سه حوزه تسلط داشته باشند؛ 1. شناخت عمیق، ماهیت‏محور، روندمحور و دوراندیش از فضای سایبر؛ 2. آگاهی از آسیب‏پذیری‏های اصلی کشور در حوزه سایبری و تلاش برای پوشش و تقویت ‏آن‌ها؛ 3. آشنایی با انواع تهدیدهای سایبری و چگونگی ترکیب تهدید با آسیب‏پذیری و تلاش برای شناخت و اجرای راه‏کارهای مقابله‏ای با آنها. با وجود اهمیت این موضوع، سؤال اصلی این نوشتار این است که مهم‏ترین آسیب‏پذیری جمهوری اسلامی ایران در حوزه سایبر کدامند؟ نویسنده این نوشتار معتقد است با توجه به روندها و رویدادهای گذشته و تجربه سایر کشورها، پیچیدگی و مشکل‏بودن شناخت فضای سایبر، کاربربودن در تمامی عرصه‏ها، ضعف در اعتماد عمومی نسبت به دولت در حوزه سایبری، نداشتن راهبرد جامع و کارآمد سایبری و جزیره‏ای عمل‏کردن و همگام‏نبودن با فضای انقلاب سایبری از جمله مهم‏ترین آسیب‏پذیری‏ها و چالش‏های کشور در حوزه سایبر هستند.

موضوعات