بررسی سیاست اصلاحات قلمروهای مدیریت محلی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت ‏علمی گروه برنامه‌‏ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

2 کارشناسی‏ ارشد برنامه‏‌ریزی شهری دانشگاه هنر (نویسنده مسئول)

چکیده

از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بی‏توجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهم‏تر فقدان سیاست مشخص و برنامه‏ریزی‏شده در تصمیم‏گیری‏ها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. براین‏اساس، اگر سیاست ادغام قلمروها به‏صورت برنامه‏ریزی‏شده و با واگذاری برخی اختیارات به سطوح محلی و کاهش رایزنی‏های سیاسی و تأثیر عوامل غیررسمی همراه باشد، می‏تواند برای برخی از حوزه‏های قلمرویی ایران مناسب باشد.
 

کلیدواژه‌ها