نویسنده = یکرنگی، محمد
تعداد مقالات: 2
2. مسئولیت کیفری بین‏ المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ‏ افزارهای ممنوع

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 165-188

غلامحسین الهام؛ محمد یکرنگی