نویسنده = صفری شالی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. گفتمان عدالت دولت‏های پس از انقلاب در حوزه سلامت

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 89-114

رضا صفری شالی