نویسنده = بنی‌هاشمی، میرقاسم
1. انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 69، پاییز 1394، صفحه 139-170

میرقاسم بنی‌هاشمی