نویسنده = کاویانی راد، مراد
تعداد مقالات: 2
2. تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی

دوره 16، شماره 61، پاییز 1392، صفحه 113-130

مراد کاویانی راد