نویسنده = قاضی‌زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. فناوری و قدرت اطلاعاتی:‌ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل

دوره 15، شماره 56، تابستان 1391، صفحه 141-167

علیرضا قاضی‌زاده