نویسنده = سلیمی، برهان
تعداد مقالات: 1
1. حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه

دوره 19، شماره 73، پاییز 1395، صفحه 7-30

علی اشرف نظری؛ برهان سلیمی