نویسنده = تجری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی

دوره 18، شماره 70، زمستان 1394، صفحه 157-188

علیرضا کوهکن؛ یاسر اسماعیل‌زاده؛ سعید تجری