نویسنده = شکوه، حسن
تعداد مقالات: 2
2. اقتصاد و دفاع ملی: چارچوبی برای مطالعه

دوره 15، شماره 57، پاییز 1391، صفحه 93-120

حسن شکوه