نویسنده = شکوری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 119-142

ابوالفضل شکوری؛ سید محمدمهدی حسینی فائق