نویسنده = ابراهیم موحدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور

دوره 16، شماره 59، بهار 1392، صفحه 53-89

محمد ابراهیم موحدی؛ جمال عرف