نویسنده = ابراهیمی، نبی الله
تعداد مقالات: 1
1. تهدیدهای نوین و گذار به حکم‌رانی راهبردی؛ با نگاه به جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 59، بهار 1392، صفحه 87-106

نبی الله ابراهیمی؛ روح‌الله قادری کنگاوری؛ عادل دهدشتی