نویسنده = سانیار، میکائیل
تعداد مقالات: 1
1. همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل

دوره 20، شماره 76، تابستان 1396، صفحه 85-112

محمدرضا حاتمی؛ میکائیل سانیار